Det är långt ifrån all information som angår alla och när det kommer till lokaltidningar har upplagorna varit klart mindre och utgivningen sporadisk eller med långa mellanrum. Under senare år har detta kommit att förändras radikalt och den snabbhet som man kräver av de större tidningarna, har också kommit att bli vad man förväntar sig av lokala motsvarigheter. Den som inte är intresserad av en tidning att bläddra i, kan snabbt hitta en hel del information via internet. Många av de nyhetssidor som går att besöka har avdelningar som tar upp frågor kopplade till en viss stad. På detta vis kan alla använda tjänsten/sidan för att hitta fakta.

Lokaltidningar