För många konferensgäster är det fråga om en komplett upplevelse och inte bara om bra lokaler för konferens och möten. Det kanske är en av anledningarna till att så många väljer natursköna platser, eller konferenslokaler som ligger i intressanta delar av städerna som besöks. Göteborg har under många år varit en stad som tar emot konferensgäster från hela världen.

Nyheter om turism och konferens
Märkt på: