Det här är en fråga som man verkligen ska ställa sig. Det finns gott om köpkraft i Sverige och därför så är det många utländska butiker som vill nå vår marknad. De översätter helt enkelt sin information och ger även priser i kronor. Det här kan fungera bra men är inte alltid det bästa valet. Ta reda på att butiken verkligen är svensk och att det finns en svensk support. Om det inte gör det så får du vara medveten om att detta kan innebära leveranser som tar längre tid och som kanske kostar mer.

Är butiken svensk?
Märkt på: