Retro syftar på äldre trender och sakerna behöver inte vara av den bästa kvalitén medan Vintage är äldre saker, som har en hög kvalitet. Vintage är en engelsk term, och den innebär just äldre vara av god kvalitet. Själva ordet härstammar från början av latinets ord för vinskörd.

Det coola och klassiska
Märkt på: