Det har skett en hel del på internet och vi använder det på ett sätt som inte var aktuellt tidigare. Förr handlade en sökning i de större sökmotorerna om att skriva korta och breda fraser. Nu är konsumenten eller användaren mer direkt i tilltalet och man kan oftare se longtail-sökningar som är klart mer direkta och genomtänkta. I takt med att användare kommer fram till hur man kan använda sökmotorerna mer effektivt, blir det en anpassning även från e-handlarnas sida och från informationssidor som vill nå ut till personer i närheten.

Sökning i de större sökmotorerna
Märkt på: